Sundsby Vänförening värnar om kulturarvet Sundsby säteri

Sundsby Vänförening

Sundsby säteri        Foto:  Rune Niklasson

Textruta: Sundsby Vänförening

Sundsby säteri ligger i Hjälteby på Mjörn i Tjörns kommun.

 

Sundsby finns omnämnt så tidigt som 1388, men säteriets historia daterar sig från 1500-talet och är starkt förknippad med den legendariska Margareta Huitfeldt, som bosatte sig på Sundsby 1635 och dog där 1683. Läs mera ...

 

Sundsby säteri — huvudbyggnaden med tillhörande flyglar och ekonomibyggnader samt parken invid husen och marken i husens omedelbara närhet — övertogs 2003 av Tjörns kommun, och sedan maj 2006 har allmänheten tillträde.

 

Inom området finns flera byggnader av historiskt intresse, vandringsled, utsiktsplats och rastplatser. Bland alla evenemang kan främst nämnas Margaretadagen den 20 juli och skördefesten på hösten.

 

All övrig mark på Sundsby utgör ett naturreservat på privat mark, som allemansrätten ger oss tillträde till. Markägaren hälsar alla naturintresserade varmt välkomna till fritidsområdet. Vi har ett gemensamt ansvar att använda området varsamt och att visa djur och natur den hänsyn som krävs.

 

Sundsby Vänförening bildades 2005 och har ca 200 medlemmar. Föreningens motto är att värna om kulturarvet Sundsby säteri, dess historia, miljö och framtid. Vänföreningen samarbetar med Tjörns kommun, Valla församling och andra föreningar på Tjörn. Verksamheten stöds av ett antal sponsorer.

 

På vår hemsida kan du läsa mer om Sundsby Vänförening och vår verksamhet. Vi har också länkar till dem som vi samarbetar med.

 

Nya medlemmar är varmt välkomna!

 

VÄLKOMMEN TILL SUNDSBY!

 

En karta över Sundsby säteri finner du på sidan Karta över Sundsby.

 

En karta över Sundsbyleden och andra vandringsleder med utgångspunkt från Sundsby säteri finner du på sidan Vandringsleder.

 

Beskrivning av naturlekplatsen finner du på sidan Aktiviteter, där alla våra aktiviteter under året presenteras.

Sundsby Gårdscafé

 

Sundsby Gårdscafé och Restaurang serverar både kalla och varma rätter, kaffe och hembakat. Allt bröd är bakat i bageriet i Västra flygeln på Sundsby och brödet finns att köpa i gårdsbutiken. Öppettider och annan information om verksamheten finns på sidan Sundsby Gårdscafé.

 

Sundsby säteri,471 73  Hjälteby

Ordförande: Jan-Åke Andersson

Bankgiro: 5365 - 8027

 

Kontakta oss:

Telefon: 0722 - 03 07 69

Bankgiro: 5365-8027

E-post: janake@sundsbyvanforening.se

 

Uppdaterad: 2014-07-03 av Webbmaster

Layout och redigering: RuN Miljö & Media, Stenungsund

Bli medlem i Sundsby Vänförening—

ta del av medlemsförmånerna!

 

Förra året infördes medlemskort för Sundsby Vänförening. Även i år kommer vi att dela ut medlemskort till dem som har betalat årsavgiften.

Medlemskapet innebär förmåner, som kommer att presenteras under året. Bland annat erhålls rabatt på Tjörns kommuns arrangemang under tiden oktober – april. Medlemskort måste uppvisas för att du ska kunna få del av förmånerna. Detta utdelas vid årsmötet och vårmötet eller på begäran.

Om du vill bli medlem: kontakta i första hand vår kassör Gunilla Jahnsen, som svarar för medlemsregistret, eller någon annan i styrelsen.

Klicka på länken till Gunilla Jahnsen, och du kan fylla i namn, adress och eventuella synpunkter i det e-postmeddelande som öppnar sig.

Medlemsavgiften är 100 kr per år för enskild medlem, 150 kr för familj och 500 kr för företag.

Inbetalningskort skickas ut i samband med kallelse till årsmötet. Betala till bankgiro: 5365-8027.

Aktuellt program

Musik på Sundsby och i Valla kyrka tisdag den 1 juli kl. 19, söndag den 20 juli kl. 19 och lördag den 2 augusti kl. 18. Läs mera på sidan Aktuellt program.

Länk till affisch.

Margareta-dagen söndag den 20 juli på Sundsby och i Valla kyrka. Läs det fullständiga programmet på sidan Margaretadagen.

Margaretaspelet återkommer med premiär fredag den 18 juli. Läs mera på sidan Margaretadagen.

Titta på bilder från Sundsby Vänförenings Vårmarknad den  12 - 13 april 2014.

 

Följ länken till bilderna!